درباره هاتف


ما به خلق آینده بهتر فکر می کنیم


من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب
مستحق بودم و این‌ها به زکاتم دادند
هاتف آن روز به من مژده این دولت داد
که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند


ما این جا هستیم تا به مخاطبانمان به بهترین شکل کمک کنیم.

ما با استراتژی‌مان زندگی می‌کنیم و مسئولانه کارمان را در اولویت قرار می‌دهیم تا با کشف فرصت های اقتصادی، سرمایه گذاری و کسب وکار، مسیری را به مخاطبان نشان دهیم که برازنده آنها باشد. هر روز، تمام نیروهای‌مان را در تمام گروه‌ها جمع می‌کنیم تا تغییر رفتار بازارها را بهتر درک و فرصت های جدید را کشف کنیم و آن‌قدر به غیرممکن‌ها فکر می کنیم تا برای هر سناریویی آماده باشیم.

ماموریت(Mission): ما می خواهیم هر فرد و خانوار ایرانی را توانمند سازیم تا بتواند در دنیای پر تلاطم مالی و جهان سخت کسب وکار، درآمدهای بهتر و بیشتری داشته باشد.

چشم انداز(vision): ما با تمام وجود به قدرت درآمد مشروع و حلال برای بهبود شیوه‌ زندگی‌ و در نهایت، آرامش و شادی بیشتر شهروندان باور داریم و تلاش می کنیم تا مخاطبانمان بتوانند پول بیشتری دربیاورند، حال بهتری داشته باشند و شادی بیشتری را تجربه کنند چون از نظرما، جهان به اعتبار خنده تک تک آدمها زیباست.

با ما در خلق آینده ای بهتر همراه باشید