آیا از دیدگاه شما واقعا بورس بر می گرده؟


پاسخ به سوالات

دوشنبه 1401.8.9
سلام بر استاد محترم و عزیز
خواستم یه سوالی ازشما بپرسم و امیداورم با همون صداقت همیشگی جواب بنده رو بدید که آیا از دیدگاه شما واقعا بورس بر می گرده؟ و وضعیت درست می شه؟
تو رو خدا صادقانه بگید تا یک بار برای همیشه تکلیف ما روشن بشه
ممنونم از شما که خالصانه و صادقانه جواب می دید

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی