آیا با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی قیمت ها کنترل خواهد شد؟

پاسخ به سوالات

سه شنبه 1401.6.15
سلام اقای سیدپور
اخیرا دیدم که یکی از نمایندگان مجلس گفته که با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی قیمت ها کنترل خواهد شد و جلوی گرانی گرفته می شه. 
می خواستم بپرسم شما چقدر این نظر رو درست می دونید؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی