آیا به نظر شما دولت می تونه به وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال عمل کنه؟

پاسخ به سوالات

پنجشنبه 1401.4.2
سلام استاد عزیز
آیا به نظر شما دولت می تونه به وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال عمل کنه؟
چون تا الان دولت هرچی وعده داده بود نتونست محقق کنه. نکنه ما بریم ثبت نام کنیم و بعد نتونه به وعده اش عمل کنه

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی