آیا حد ضرر در کارگزاری برای سهم وجود دارد ؟


سه شنبه ۱۴۰۱.۱۰.۲۷


آیا امکان گذاشتن حدضرر در کارگزاری برای سهم ها وجود داره؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی