آیا درسته که گفتند قراره بازار بورس ایران دو طرفه بشه؟


پاسخ به سوالات

شنبه 1401.8.7
سلام استاد 
آیا درسته که گفتند قراره بازار بورس ایران دو طرفه بشه؟
اگه این طوری بشه چی می شه و چه حسنی داره؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی