آیا زمستان کریپتو تمام شده است ؟


شنبه 1401.11.1

درود بر استاد هاتف ان شالله که خدا به شما اجر بده یک سوال در مورد ارزهای دیجیتال داشتم آیا به نظر شما زمستان کریپتو به پایان رسیده ؟  وخرید ارز دیجیتال به دید یکساله مناسب هست ؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی