آیا شما با دیدگاه 5 اقتصاددان درباره ریشه های اقتصادی اعتراضات موافقید؟


پاسخ به سوالات

سه شنبه 1401.7.26
سلام استاد
می خواستم نظر شما درباره نامه 5اقتصاد دان بدونم که درباره ریشه های اقتصادی اعتراضات اخیر رو نوشته بودند؟
آیا شما با این دیدگاه ها موافقید؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی