آیا شما در دوره های آموزشی تون سیگنال خرید و فروش هم می دید؟


پاسخ به سوالات

سه شنبه 1401.8.10
سلام استاد گرامی

آیا شما در دوره های اموزشی تون سیگنال خرید و فروش هم می دید؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی