آیا واقعا ترامپ به نفع بورس است؟🔲چهارشنبه99.7.30
✅دلار به 29 هزار تومان برگشت!

✅چه عاملی باعث تغییر وضعیت بازار ارز شد؟

✅رفت و برگشت شاخص کل بورس؛ سهم ها بعد از یک رشد نسبی بلافاصله به عقب برگشتند

✅آیا واقعا ترامپ به نفع بورس است؟

✅آپارتمان ها چند «سال ساخت» باشد بیشتر مشتری دارند؟

✅امشب آخرین فرصت ثبت نام دریافت وام اجاره مسکن است!

✅بازار خودرو مشتری ندارد، قیمت ها اندکی پایین آمدند!
 

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی