آیا واقعا نمی شه جلوی تورم رو گرفت؟

پاسخ به سوالات

یکشنبه 1401.6.6
سلام استاد
بعضی از کارشناس ها می گن که ریشه تورم در کشور فقط مربوط به تحریم نیست بلکه موضوعات دیگه هم در ایجاد تورم در کشور دخیل اند.
به نظر شما آیا واقعا نمی شه جلوی تورم رو گرفت؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی