آیا کم آبی تهران می تونه باعث بشه که قیمت مسکن در تهران افت کنه؟


پاسخ به سوالات

یکشنبه 1401.8.8
سلام و درود بر شما
آیا کم آبی تهران می تونه باعث بشه که قیمت مسکن در تهران افت کنه؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی