از نظر شما پرداخت حق بیمه در صندوق بیمه روستاییان و عشایر برای بازنشستگی خوبه ؟


شنبه ۱۴۰۲.۱.۱۹

استاد در مورد صندوق بیمه روستاییان و عشایر خواستم بپرسم خوبه که من براش حق بیمه بدم برای باز نشستگی یانه میشه کار دیگه ای انجام داد

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی