از نظر شما چرا سرمایه گذاری روی دلار غیر اخلاقی است ؟


سه شنبه 1402.3.2

سلام آقای سیدپور 
چرا شما سرمایه گذاری در دلار رو حرفه ای و اخلاقی نمی دونید ؟
آیا باعث ضعف کشور میشه ؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی