افت ادامه دار قیمت دلار و مقاومت طلا دربرابر کاهش قیمت


گزارش نیروهای بازار

یکشنبه99.1.31
افت ادامه دار قیمت دلار و مقاومت طلا دربرابر کاهش قیمت

از فردا نرخ سود سپرده بانکی 15درصد می شود!

افت قیمت بیت کوین در بازار

ثبت یک رکورد تاریخی دیگه در بورس: ارزش معاملات بورس به 15هزار میلیارد تومان رسید!

سود رویایی بورس؛ بازدهی 35درصدی فقط در فروردین ماه!

تغییر نرخ کمیسیون معاملات مسکن!

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی