افت قیمت از خط روانی 25 هزار تومان


#گزارش _ نیروهای_ بازار

    چهارشنبه99.9.5|

افت قیمت از خط روانی 25هزار تومان

امیدواری ها به بورس با افزایش قابل توجه ارزش معاملات بورس بیشتر شد!

شاخص کل بورس از منفی به مثبت حرکت کرد!

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی به 11میلیون 800هزار تومان رسید!

افت قیمت خودرو؛ پراید131 به 97میلیون تومان رسید!
 

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی