افت نسبی قیمت بیت کوین


#گزارش_نیروهای_بازار

سه شنبه1400.3.25

 

افزایش قیمت دلار در چهار بازار و افت در یک بازار

افت نسبی قیمت بیت کوین

مایکرو استراتژی 500 میلیون دلار بیت کوین خرید و بازهم می خواهد بخرد!

دو نیمه متفاوت در بورس 

افزایش قیمت خودرو همزمان با کاهش محدودیت های طرح های پیش فروش

رقابت ایران و عراق برای خرید خانه در ترکیه

 

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی