افت 1100تومانی قیمت دلار باعث نزول 760هزارتومانی سکه شد!


# گزارش_ نیروهای _بازار

دوشنبه99.8.5

افت 1100تومانی قیمت دلار باعث نزول 760هزارتومانی سکه شد!

تداوم فشار فروش در بورس؛ ارزش صندوق پالایش یکم منفی شد!

افزایش وام مسکن منتفی شد!

ادامه افت قیمت در بازار خودرو با پایین آمد قیمت دلار!
 

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی