افزایش انتظارات تورمی در اردیبهشت


گزارش نیروهای بازار

دوشنبه99.2.15
افزایش انتظارات تورمی در اردیبهشت

سکه یک روزه رفاه به 7میلیون و200هزار تومان رسید!

بیت کوین در کانال حساس رشدی قرار دارد

بورس دارد جامعه را دو قطبی می کند؛ روز به روز بر موافقین و مخالفین بورس اضافه می شود!

هر ثانیه 900میلیون تومان در بورس معامله می شود

بازار خودرو در انتظار قیمت جدید خودروسازها

اجاره مسکن با رشد بی سابقه 31.6درصدی مواجه شده !

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی