افزایش نرخ حواله درهم و کمبود عرضه دو عامل گران شدن دلار و طلاست


#گزارش_نیروهای_بازار

چهارشنبه99.4.11
افزایش نرخ حواله درهم و کمبود عرضه، دو عامل گران شدن دلار و طلاست!

عبور قدرتمند شاخص کل بورس از مرز یک میلیون 600هزار واحد

در پنج روز، شاخص کل بورس 193هزار واحد رشد کرد!

زمان دوبرابر شدن نقدینگی از 3.5 سال به 2.5 سال رسیده

هزینه ساخت هرمتر مربع واحد مسکونی چقدر است؟

افزایش نرخ تورم نهاده های ساختمانی در بهار99

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی