اولین دستورکه آقای رئیسی درهفته اول دولت خواهند داد؟


نبض بازار

شنبه1400.03.29
با توجه به شمارش 90 درصدی آرا، آقای «#رئیسی» رسما رئیس‌جمهور منتخب مردم ایران شد

سوال : اولین دستور که آقای رئیسی در هفته اول دولت خواهند داد؟

پاسخ : اولین دستور به وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص مساله #بورس و رفع نگرانی های مردم از بورس خواهد بود.

واکنش بورس به انتخاب آقای رئیسی تا الان مثبت بوده
انتظار داریم بر اساس این ویدئو شاهد حمایت واقعی دولت آقای رئیسی از بورس باشیم!

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی