اگر مهترین عامل رشد سهم سودآوری سهم است چطور میشود که سهام سودآور همگی منفی هستند ؟


چهارشنبه۱۴۰۱.۱۲.۳

استاد سلام ببخشید در یکی از ویسهایتان فرمودید مهمترین عامل رشد سهم سود آوری سهم است ولی میبینیم سهام سود آور همگی منفی هستند میشه دراین باره توضیح دهید ممنون

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی