این روزها چه اتفاقی دارد در بورس می افتد ؟


چهارشنبه 1402.4.28
سلام استاد خدا قوت

خواهش می کنم یه توضیحی بدید که چه اتفاقی داره در بورس می افته؟
 

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی