بازارهای ایران و جهان تحت تاثیر انتخابات آمریکا بالا و پایین شدند


# گزارش_نیروهای_ بازار

چهارشنبه99.8.14

بازارهای ایران و جهان تحت تاثیر انتخابات آمریکا بالا و پایین شدند!

روند آینده بازارهای ایران و جهان به نتیجه انتخابات آمریکا گره خورده! و نتیجه انتخابات به شش ایالت کشیده شده!
 

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی