باغ سیب و مغازه برنج داریم حدود 7ونیم میلیارد باغ را نگهداری کنیم خیلی درگیر رفت و آمدیم...


پاسخ به سوالات

یکشنبه 1401.6.27
باسلام.‌وتشکراز‌شما.اقای‌دکتر‌هاتف‌عزیز.با‌راهنماییوبا‌حوصله‌جواب‌دادن.اقای‌دکترسوال‌داشتم‌در‌مورد‌کسب‌وکارمون‌.یه‌باغ‌۱.۵‌هکتاری‌داریم‌در‌ارومیه‌باغ‌
سیب‌وبادرختانی‌۱۳‌تا‌۴۵‌ساله.ویه‌مغازه‌برنج‌وخوابار‌فروشی‌در‌تبریز.با‌دو‌تا‌از‌برادر‌وخودم‌اداره‌میشه‌.‌وکل‌سرمایه‌ما‌باغ‌ومغازه‌حدوا‌۷.۵‌میلیارد میشه‌با‌درآمد.سالی‌جمعا۵۰۰_۵۵۰‌.میخواستم‌راهنمای‌کنید‌بخاطر‌دوری‌راه‌از‌تبریز‌به‌ارومیه‌باغ‌با‌این‌درامد‌نگاه‌داریم‌یا‌نه‌.درضمن‌من‌ویکی‌از‌برادر‌هاحدوا‌‌۸‌ماه‌از‌سال‌رو‌در‌گیر‌باغ‌هستیم‌ودر‌رفت‌‌وآمد.اگه‌ممکنه‌
جواب‌بدین‌چون‌حیاتیه‌وکل‌سرمایه‌ماهست‌وپشنهاد‌هم‌داشتین‌ممنون‌میشم.ببخشید‌طولانی‌شد‌با‌سپاس‌فراوان‌از‌اقای‌دکتر‌سیدی‌وهمکاران‌عزیزتون.

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی