بانک آینده گفته با فروش سهام ایران مال بدهی بانکی را تسویه می کنیم مگه سهام ایران مال توی بورس هست


پاسخ به سوالات

سه شنبه 1401.8.10
سلام و درود بر شما
بانک آینده گفته که با فروش سهام ایران مال، بدهی بانکی را تسویه می‌کنیم می خواستم از شما بپرسم که اصلا مگه سهام ایران مال توی بورس هست؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی