باوجود احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آیا زمستان رمزارزها تمام می شود؟


پاسخ به سوالات

یکشنبه 1401.8.8
سلام آقای دکتر
وقت به خیر
برخی کارشناسان بر این باورند با وجود احتمال افزایش دوباره نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو همچنان برای اعلام پایان زمستان بازار رمزارزها کمی زود است. به نظر شما این زمستان کی تمام می شه؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی