با ایجاد سامانه نیمایی قیمت دلار و طلا کاهش می یابد ؟


چهارشنبه۱۴۰۱.۱۲.۳
سلام با ایجاد سامانه نیمایی آیا قیمت دلار و طلا کاهش می یابد؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی