با توجه به اینکه معادن نقره رو به اتمام است برای سرمایه گزاری چه نقره ای بخریم ؟


چهارشنبه ۱۴۰۲.۳.۳۱

سلام استاد سوالی دارم باتوجه به اینکه معادن نقره جهان روبه اتمام است برای سرمایه گذاری چه نقره ای بخریم به صرفه است ممنون ازاینکه مارا ازدانش خودتان بهره مندمیسازید

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی