با توجه به شرایط اقتصادی به نظرتون عطای بورس رو به لقایش ببخشیم ؟


چهارشنبه ۱۴۰۲.۴.۲۱

سلام استادعزیزضمن تشکراززحمات بیدریغ جنابعالی جندسالیست از رهنمودهای شمابهره مندهستم استدعا دارم جواب سوالم را پاسخ دهیدروزبروزاوضاع بورس بدتروجشم اندازاوضاع سیاسی واقتصادی نامناسب و تصمیمات آنی ودستوری باتوجه به وضعیت  بانکیهاوخودروسازها وشرکتهای پتروشیمی   وغیره بنظرتان همچنان دیدبلندمدت ومنتظرمعجزات مسئولین باشیم یاعطایش رابه لغایش ببخشم منتظرپاسخ بزرگوار هستم سپاسگزارم ارادتمند

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی