برای خانم های خانه دار چه نوع از آموزش های شما مفید است؟


پاسخ به سوالات

دوشنبه 1401.6.28
سلام وخدا قوت برای خانمهای خانه داری که دیپلم هستند چه نوع ازاموزشهای شما مفید هست که بتوانند فعالیت کنند وکسب درامد کنند وسوال دیگه اینکه ایا با مهاجرت جوانهای ما که همه یا با خانواده یا تنهامیروند کشور ما به کجا میرسد وایا نمیشود کاری کردماخود شاهد رفتن  چندین خانواده وجوان از دانشگاهای خوب کشور بوده‌ایم

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی