برای شروع کدوم دوره اموزشی بهتره ؟


دوشنبه ۱۴۰۲.۱.۷
سلام بر استاد عزیز
من مایلم در دوره های آموزشی شما شرکت کنم به نظر خودتون از کجا شروع کنم بهتره؟

همیشه در پناه خدا باشید

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی