برخی می گویند برای کنترل تورم باید به سمت افزایش نرخ سود بانکی رفت نظر شما چیست؟


پاسخ به سوالات

شنبه 1401.4.4.
سلام آقای سیدپور عزیز
لطفا نظرتون رو درباره این صحبت آقای سبحانیان معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی بفرمایید ایشون گفته:
یکی از مواردی که دولت دنبال می‌کند، نزدیک شدن نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارزی نیمایی است.

برخی می‌گویند، برای کنترل تورم باید به سمت افزایش نرخ سود بانکی و تسهیلات حرکت کنیم که البته ما موافق نیستیم زیرا بالا بودن نرخ سود در کشور‌ها حرف درستی نیست.

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی