به دستور رئیس جمهور با سهام عدالت می شود کارت اعتباری گرفت


به دستور رییس جمهور با #سهام_عدالت می شود #کارت_اعتباری گرفت!
سهام عدالت وثیقه دریافت کارت اعتباری می شود.

سوال این است که آیا مبلغ کارت اعتباری را می شود دوباره در بورس سرمایه گذاری کرد؟
اگه این طوری باشد پول های تازه ای وارد بورس می شود! اما بسیار پر ریسک!

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی