به عنوان انسال با معلومات به بنده که دانشجوی اقتصاد هستم بفرمایید چطور به مهارت شما برسم؟


پاسخ به سوالات

یکشنبه 1401.6.20
سلام استاد سیدپور نازنین
بنده دانشجوی اقتصاد هستم اخیرا با یکی از اساتیدمون درباره شما صحبت می کردم خیلی روی شما نگاه مثبتی داشتن و می گفتند کارها و اقدامات شما در گسترش فرهنگ سرمایه گذاری خیلی موثر و مفید بوده و می گفتن که کارهای شما رو ایشون و بعضی دیگه از اساتید دنبال می کنن.
خواستم به عنوان انسان با معلومات و دانش به بنده که دانشجوی اقتصاد هستم بفرمایید چطور می تونم به مهارت و خبرگی شما برسم.

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی