به نظرتون دستگاه بازی بخرم بذارم شهربازی دوستم شراکتی یا لباس بیارم تو خونه بفروشم ؟


شنبه ۱۴۰۲.۱.۱۹

سلام
ی سوال داشتم اگه جوابدید ممنون میشم
یدوست دارن در خوزستان شهر بازی داره پیشنهاد کردن با همین مقدار پول ی دستگاه کوچیک بخرمو بزارم توپارکشون کار کنه شراکتی این کار فصلیه الانم گرونه همچی ممنون میشم استاد راهنمایی کنن یابرم با همین پول لباس زیر بیارم مثل دخترای فامیل ی کاسبی رابندازم.

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی