به نظر شما سرمایه گذاری در اوراق دولتی مزیت دارد یا شرکت ها؟


پاسخ به سوالات

سه شنبه 1401.817
سلام استاد ؛ وقتی p/e بعضی شرکت ها ۵ است و سود اوراق دولتی هم تقریبا ۲۰ درصد سالانه است ، که بازگشت سرمایه گذاری در دو حالت بالا ۵ سال است ، 
مزیت کدامشان بیشتر است ؟ و چرا ؟
ممنون از وقتی که برا پاسخ می ذارین 
 

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی