به نظر شما عامل رشد قیمت مسکن کاهش واحدهای قابل عرضه است؟


پاسخ به سوالات

دوشنبه 1401.8.9
سلام آقای سیدپور عزیز

آیا شما قبول دارید که  وقتی ساخت مسکن در تهران نسبت به ۱٠ سال گذشته یک هفتم شده، مشخص است قیمت خانه سر به فلک می‌گذارد؟

یعنی در واقع عامل رشد قیمت مسکن در تهران و شهرهای بزرگ کاهش واحدهای قابل عرضه است؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی