به نظر شما علت رشد قیمت ارز در چند وقت اخیر چی بوده؟


پاسخ به سوالات

سه شنبه 1401.817
سلام آقای سیدپور عزیز

به نظر شما علت رشد قیمت ارز در چند وقت اخیر چی بوده؟

ممنون از شما که همیشه در کنار مردم هستید
 

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی