به نظر شما چرا تورم در روستا بیشتر از مناطق شهری بوده؟

پاسخ به سوالات

سه شنبه 1401.5.25

سلام و دورد بر استاد عزیز
اخیرا در گزارشی دیدم که متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری در سال۱۴۰۰ با رشد ۵۰درصدی به بیش از ۱۱۲میلیون تومان رسید. ولی متوسط درآمد سالانه خانوارهای روستایی نیز با افزایش ۵۱درصدی به حدود ۶۴میلیون تومان رسید. در مقابل متوسط هزینه سالانه خانوار شهری نیز با افزایشی ۴۹درصدی از ۹۲میلیون تومان گذشت. متوسط هزینه سالانه خانوار روستایی نیز با رشد ۵۲درصدی به سطح ۵۲میلیون تومان دست یافت.
چیزی که برای من عجیب بوده اینه که تورم در روستا بیشتر از مناطق شهری بوده به نظر شما علتش چیه؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی