جابه جایی قیمت دلار و طلا با خوشبینی و بدبینی!


#گزارش_نیروهای_بازار

چهارشنبه 1400.6.10
جابه جایی قیمت دلار و طلا با خوشبینی و بدبینی!

سکون بیت کوین و نوسان سایر رمزارزها

اقبال مجدد حقیقی ها به بورس

57درصد از معاملات مسکن تهران با زیربنایی کمتر از 80متر صورت می گیرد

نیم درصد از معاملات مسکن تهران زیر 30متر است!

گرانی 79درصدی برنج تایلندی در یک سال گذشته!

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی