حرفه ای ها چگونه عمل می کنند ؟

شما بیشترین یادگیری را از بازار خواهید داشت.
حرفه‌ای‌های بازار درفضای سه بعدی کار می کنند و از روانشناسی معامله‌گری، احساسات خود و روانشناسی جمعی بازارها آگاه هستند.

برای اطلاع از نحوه ثبت نام در دوره جامع بورس به این آی دی پیام بدید:

@contact_hatef

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی