خرید سهام در صندوق های پیشتاز و پیشرو یا صندوق تضمین برای چه کسانی و میزان سرمایه گذاری و مدتش چطوره؟


چهارشنبه ۱۴۰۱.۱۲.۲۴

ممنون میشم در رابطه با خرید سهام صندوق های سرمایه گزاری مثل صندوق پیشتاز ،پیشرو یا صندوق تضمین راهنمایی بفرمایید .و اینکه خرید سهام در این  صندوق ها  برای چه کسانی مناسب هست ؟و اصولا نگاه سرمایه‌گذاری در این رابطه چه مدت باید باشد ؟ و با چه مقدار سرمایه ؟ خدا خیرتان دهد بی نهایت از لطف  شما و زمانی که برای پاسخگویی می گذارید ممنونم 🌷🌷🌷

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی