دانشجو حسابداری هستم برا یشروع به کار از کدام بازار مالی شروع کنم ؟


شنبه 1402.4.3
سلام استاد
بنده دانشجو حسابداری هستم و دوست دارم در بازارهای مالی شروع به کار بکنم به نظر شما از کجا شروع کنیم بهتره؟

ممنون از وقتی که در اختیار ما می گذارید

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی