درسته که 20 میلیارد دلار منابع ارزی کشور در دست مردم است؟


پاسخ به سوالات

دوشنبه 1401.4.20
سلام 
می خواستم نظر استاد رو درباره این صحبت های بدونم؟

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی کشور در دست مردم است

محمدرضا پورابراهیمی گفت:

برآورد این است بیش از ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی در دست مردم باشد که اگر به چرخه جریان اقتصادی کشور برگردد، به مدیریت نرخ ارز در اقتصاد کشور کمک زیادی می کند.

 باید تضمین سپرده های ارزی را توسط بانک مرکزی شاهد باشیم و مقدار و نوع ارزی که سپرده می شود، همان در زمان تعدیه در اختیار مردم قرار گیرد و نرخ سود جذابیت ویژه ای داشته باشد که بازار ارز از این جهت می تواند تقویت شود.

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی