درست میگن بورس یک رشد شارپ دیگه ای در پیش داره ؟


دوشنبه ۱۴۰۲.۳.۲۹

سلام استاد عزیز

آیا درسته که بعضی ها می گن بورس یک رشد شارپ دیگه ای در پیش داره ؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی