در صورت آزادسازی سهام عدالت آیا به افراد سود تعلق می گیرد ؟

پاسخ به سوالات

یکشنبه 99.3.18
سلام شبتون خوش

من سهام عدالت را آزاد کردم آیا بازهم سود به من تعلق میگیرد ؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه