در مورد وایندکه هزاران نفر درگیرش هستند توضیحاتی بفرمایید.


دوشنبه ۱۴۰۲.۳.۲۹

سلام آقای سید پور،ممنون از اینکه اطلاعات ارزشمند اقتصادی را در اختیار مردم قرار می دهید، لطفا در مورد سهم وآیند مطالبی عنوان فرمایید، چون هزاران نفر درگیر این سهم هستند

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی