دوره پیش بینی سال هزار و چهار صد و دو چه زمانی ارائه می شود ؟


شنبه ۱۴۰۱.۱۱.۱۵

استاد عزیز میشه لطف کنید بفرمایید پیش بینی سال 1402 را کی داخل سایت می‌ذارید که بتونیم استفاده کنیم

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی