روز شگفت انگیز در بازار طلا


گزارش نیروهای بازار

دوشنبه99.1.11

روز شگفت انگیز در بازار طلا

سکه یک روزه رفاه به 7میلیون تومان رسید

آیا بازار گواهی سکه در بورس کالا به محلی برای «معاملات اشتراکی» تبدیل شده؟!

دو نیمه متفاوت در بازار بورس؛ یک نیمه افت، یک نیمه رشد

چرا شرکت های بیمه ای در بورس صف خرید شدند؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی